Filharmonia Łódzka
Architektura, muzyka, rytm

Identyfikacja wizualna Filharmonii Łódzkiej zbudowana jest na charakterystycznym elemencie fasady - architektonicznej wizytówki Filharmonii, jaką jest brama wejściowa.

Logotyp, bedacy plastyczna interpretacja bramy, nabiera symbolicznego znaczenia – utozsamia przejscie do świata dźwięku, muzyki i rytmu. Rytm linii wykorzystany jest do zbudowania pozostałych elementów identyfikacji wizualnej, ikon oraz systemu nawigacji w budynku.

Filharmonia Łódzka to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na wspaniały budynek wykonany z betonu, drewna, szkła i kamienia, o łącznej powierzchni ponad  4 tys. m2, ale także przez jej unikatowe instrumenty – dwie zupełnie niezależne pary organów: barokowe i romantyczne. Ich budowa to największy projekt organowy w Polsce i wyjątkowe wydarzenie w skali ponadeuropejskiej.

Podobne projekty